Con người hay rô-bốt?

Lâu lắm mới được đọc một đề văn mới mẻ, độc đáo, tạo ra tình huống cho trò thoả sức…