Làm vầy có được không?

Loại mũ có kính nhựa mỏng che chắn toàn bộ mặt người được sản xuất cho người ngồi trên phương…