Trả lời bạn 59b: Nguồn gốc và sự khác biệt giữa Việt nho và Hán nho?

Phần trình bày sau đây để trả lời cho câu hỏi của Anh NVĐ, Palo Alto _ USA)

NGUỒN GỐC VĂN HÓA VIỆT NHO (VHVN)

Tác giả: Nguyễn Hòe – San Jose – USA

          Đây là nền văn hóa có nguồn gốc gác từ Đất Trời/Càn Khôn. Mọi vật trong Đất Trời, kể cả con người, đều có cấu trúc của Tam Tài Thiên Địa NhânCây thì có ba phần: gốc cây bám xuống đất (Địa), cành lá vươn lên trời (Thiên). Nằm giữa Thiên Địa mà Thân/Nhân. Ngay cả trên con người cũng có ba thành tố nầy như: Thân thể người ta có ba phần đầu, mình và tay chânĐầu vươn lên trời (Thiên), chân bám xuống đất (Địa) và thân mình nằm giữa đầu và chân, gọi Thân/Nhân … Và, trên mỗi bộ phận của con người cũng chia ra phần: Cánh tay có cánh tay trong, cánh tay ngoài và bàn tay. Mỗi ngón tay cũng có ba lóng , đốt … Đây là cấu trú bộ tam của Đạo Tam, thường nghe với tên là Tam Tài.

Hình vẽ trên sách Lĩnh Nam Chích Quái của Trần Thế Pháp
“Chọn lựa những chuyện quái dị ở đất Lĩnh Nam”),

          Trên khía cạnh Tâm linh, bộ tam nầy Phật giáo gọi là gọi là Tam Tính Phật hay Phật Tự Tánh ‘BI, TRÍ DŨNG’, TCG gọi là Chúa Ba Ngôi và ta hiểu được qua ý nghĩa qua Kinh Làm Dấu Thánh; kinh vừa đọc vừa làm dấu: Nhân danh Cha tay chỉ đầu, (trí tuệ, sự sáng suốt) và Con tay chỉ tim (Tâm)chỉ tình thương, và Thánh Thần chỉ hai vai (sự gánh vác, kiên trì, dũng lực)

          Trên  mỗi bộ phận Tam Tài Thiên Địa Nhân đều mang tượng của Âm Dương nòng 0 và nọc 1 hoặc là hình tượng nét liền Càn __ và nét gãy Khôn _ _ mang ý nghĩa của nền văn hóa phồn thực (phồn mà nhiều, thực là sinh nẩy). Văn hóa phồn thực là nền văn hóa chỉ ra sự sinh nẩy lan tràn từ hai yếu tố âm dương giao cấu, giao chỉ.

          Ngày xưa, trong TCG có ông Thánh da đen tìm dấu chỉ của Chúa Ba Ngôi(tức cấu trúc Đạo Tam), ông ra bãi biển để tìm và Chúa Thánh Thần hiện lên bảo không thể tìm chứa Ba Ngôi bằng cách nầy. Đến ông Thánh Saint Patrick, đã hiểu được Chúa Ba Ngôi là Một, là gì nên dùng cỏ ba lá để chỉ ra Chúa Ba Ngôi là Một Thiên Chúa.

          Tổ Tiên dòng Việt quan chiêm tượng thiên nhiên và phỏng theo hình tượng của sự vật có hình nòng 0, nọc 1 hoặc Càn Khôn __, Khôn _ _ trong thiên nhiên cùng cái cấu trúc “Tam Tài” của sự vật để lập ra môn toán Lý Số (cái Lý nằm trong con số) Nhị Phân/Trực phân mà hình thành Việt Dịch Nòng (0), Nọc (1) hay Càn (__). Khôn (_ _) chưng ra Việt Dịch/Việt Đạo.

          Dấu Nòng (0), Nọc hay dấu Càn (__), Khôn (_ _) là tượng của phồn thực chỉa ra tính cái đực Âm Dương hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc nhưng rõ nét nhất là ở bộ phận sinh dục của con người. Nòng (()) là cái “ấy” của các bà và Nọc là cái “ấy” của các ông.

          Như vậy, Đạo Dịch là Đạo Sinh Tồn của Thiên Nhiên/Đất TrờiTổ Tiên dòng đã quan chiêm những cái thể hiện trong Trời Đất mà chế ra Việt Dịch Nòng Nọc/càn Khôn để chưng ra Việt  Đạo nên Đạo Càn Khôn cũng là Đạo Ông Bà của dòng Việt, gọi là Việt Đạo.

          Thẫt thế, bằng hai dấu hiệu (signs) nòng 0, nọc 1 hay Càn __, khôn _ _, nếu được sử dụng để viết toán lý số dưới dạng Lý số/Dịch số, sẽ cho ra Dịch Nòng Nọc hay Dịch Càn Khôn.

          Nếu đem dấu hiệt nầy Viếttám con số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7với ba hào Dịch sẽ cho ra Bát Quái  viết số 64 con số từ con 0 đến 63 hoặc viết con 100 của bọc Âu Cơ với 6 nét Dịch (hào) sẽ cho ra 64 Quái Dịch, là toàn bộ cuốh Sách Ước “trinh nguyên không một chữ”.

          Như vậy BQ và 64 quái Dịch không gì khác hơn là con 100  (của bọc Ău Cơ) viết ra dưới dạng Càn (__), Khôn (_ _) hay nòng nọc viết với 6 hào Dịch (con 65, 66, 67 … trở đi … sẽ trở lại như con 1, con 2, con 3 …)

          Tám con số của BQ Càn, Khản, Cấn, Chấn, Tốn, Li, Khôn, Đoài sẽ cho ra Ngũ Hành là Hành Kim gồm hai quái Trạch và Càn. Hành Mộc là hai quái Tốn và Chấn. Hành Thủy là quái Khảm. Hành hỏa là quái Li. Hành thổ là hai quái Khôn và Cấn. Vị chi là ngũ hành.

          5 Hành nầy mang tính khắc hoặc hợp với nhau mà thành ra Ngũ Hành Tương Sinh hay hay Ngũ Hành Tương Khắc.

          Việt Đạo chẳng gì rườm rà, nó chỉ nằm gọn trong Tam Cương và Ngũ Thưởng mà thôi nhưng nó đã bao hàm và dung chứa không gì lọt khỏi nó.  

          Đạo Thường cũng là Đạo xuất khởi tứ nước Việt Thường thời cổ đại chưng ra qui luật thiên gọi là Thiên Đạo mà Thiên Đạo cũng là Việt Đạo như đã trình bày ở phần trên.

          Việt Đạo thường được dẫn giải và trình bày thông qua các con huyền số thường thấy trong các huyền thoại như huyền thoại Tiên Rồng sinh 100, 50 con lên núi, 50 con xuống biển,  hoặc như các vật thờ như cái lư hương, vạc, cái đỉnh …  có 2 tai 3 chân hay nhà có hai chái 3 gian … Muốn biết huyền ý của huyền số ta cần đổi chúng  sang hệ  Lý Số/Dịch Số. Xin được làm rõ bằng một số thí dụ bên dưới:

          _ Ý Nghĩa 100 Trứng Tiên Rồng Huyền Thoại:

          Số con từ 100 trứng cũng như con 100 Việt (Bách Việt) là con huyền số mang ý chỉ muôn loài, muôn vật.

          Muốn biết huyền ý số 100  nấy, ta hãy đổi số dưới dạng thập phân nầy sang hệ lý số (Đổi như cách đổi số trong hệ điện toán nhị phân (binary) 0,1):

          Cách đổi: Đổi tứ số thập phân sang lý số lý số nếu là với số chẵn  thì viết con nòng 0 và lẻ viết con 1. Rồi chia con số đó cho 2, nếu thành số của số chia (thương số) là chẵn, ta tiếp tục ghi con 0 và nếu là lẻ ta ghi con 1 và cứ tiếp tục chia như thế ta sẽ có số của hệ BQ (với 3 hạn số <digit>, Dịch gọi là hào), nếu với 6 hạn số (hào) sẽ là môt trong 64 Dịch số của Kinh Dịch.

          Điều nên nhớ: số thập phân viết từ trái sang phải, số nhị phân hay số Dịch số nòng 0 nọc 1 viết từ phải sang trái và Dịch số viết từ trên xuống dưới

          Thí dụ: Con Con 100 là số chẵn ta ghi con 0

          _ 100 chia 2 = 50. 50 là số chẵn ghi con 0

          _ 50 chia 2 = 25. 25 là số lẽ ghi con 1

Với hệ 3 hào là hệ số BQ, ta có được con Chấn/Lôi/Rồng 100

          _ Tiếi tục chia chia 2: 25 chia 2 = 12 (lấy tròn số). 12 là số chẵn, ghi con 0.

          _ 12 chia 2 = 6. 6 là số chẵn, ghi con 0

          _ 6 chia 2 = 3. 3 là số lẻ ghi con 1

          Tổng kết: con 100 viết ra Lý số là con Thuần Chấn/Lôi/Rồng. Như thế huyền ý của 100 là Chấn/Lôi/Rồngmang Ý là 100 con là con thuộc Cha Rồng huyền thoại của LLQ của Việt tộc, ngầm ý chỉ 100 “con” của LLQ nầy chính là số “trứng” trên hai hình Hà Lạc và “100 trứng” là huyền số ám chỉ tổng số chấm tròn đen trắng nằm trên hai hình Hà Đồ và Lạc Thư gộp lại, gồm:

          Hà đồ có 25 chấm trắng và 30 chấn đen (25 + 30 = 55 chấm tròn đem trắng.     Lạc Thư có 25 trắng + 20 đen (25 + 20 = 45) chấm đen trắng.

          Gộp chung số của hai hình Hà Lạc là 55 + 45 = 100. Việc gôm cùng chung lại trong một gói, huyền văn gọchiếc bọc 100 của Mẹ Câu Cơ và con trong bọa đó là đồng bào (đồng là cùng, bào là cái bọc).

          Điều cần lưu ý là cần đọc chuyện 100 trứng huyền thoại khi đã nắm bắt được Tượng thì nên quên lời, nghĩa là không nên bám vào lời, như lời dạy tiền nhân khi đọc huyền thoại hay đọc Dịch là: “Bỏ lời lấy tượng, bỏ tượng lấy ý, bỏ ý đi vào Đạo”

          Số 100 “con” của Cha LLQ gồm có 50 con trai (tượng trứng bằng chấm trắng/dương): 25 trắng trên Hà Đồ 25 trắng/dương trên Lạc Thư. 25 + 25 = 50).   Như thế, số con trong bọc “đồng bào” là 100 đứa gốm 50 trai. 50 gái! 50 chấm đen tượng trưng cho con gái (gồm 30 chấm đen trên Hà Đồ + 20 trên Lạc Thư = 50) và 50 trắng là con trai!

          Số 100 trai gái ngang bằng nên số 100 viết được dưới hệ nhị phân mà hình thành môn Việt Dịch Vô Ngôn chưng ra Việt Đạo!

          Nhân sĩ cuối đời Trần, Ông Trần Thế Pháp gọi những chuyện xảy ra ở Lĩnh Nam cổ thời là những chuyện quái lạ (Lĩnh Nam Chích Quái). Quái lạ vì nó không là những chuyện đời thường mà là những chuyện chứa trong đó nội dung Đạo Lý mang tính “huyền” (dấu kín những điều huyền nhiệm, huyền bí)  của chuyện kể (thoại).

           Nghe, đọc và hiểu huyền thoại theo lối của bạch văn của nhánh văn gia thì không phải là cách đọc huyền thoại. Đọc huyền thoại là cần giải mã các cái huyền trong huyền thoại như các huyền tự LLQ và Âu Cơ là nét Càn (__) và Khôn nét Khôn (_ _) là Lý tính của Trời Dương/Nọc (1) và Đất Âm Nòng (0);         Huyền tượng bánh chưng hình vuông được buộc với 4 nuộc lạc chia bánh ra thành 9 ô (cửu cung) mang tượng hình Lạc Thư; bánh chưng hình tròn mang tượng Hà Đồ; Con số 100 là con huyền số muốn biết huyền ý cần đổi nó sang hệt Lý số …       Văn huyền thoại nếu được đọc theo cách nầy thì chắc không còn có những câu hỏi trái ngấy về huyền thoại khởi nguyên của Cha Rồng Mẹ Tiên, kiểu như: Người gì lại sinh con, mà lại sinh cả trăm đứa? (100 đứa của bọc Âu Cơ là tượng số của hai hình Hà Lạc gộp lại). Sao con sinh ra không nuôi mà bỏ chúng ra ngoài đồng mà chúng đều sống và khỏe mạnh? (con đây là con của Âm Dương/Đất Trời thì Trời Đất nuôi dưỡng chúng). Tại sao 100 con của LLQ/Âu Cơ đều là trai? (Bởi 100 con đều là con ‘Hùng’, là tính của Dương/Nam nê n dù trai hay gái cũng đều hùng/dương/Nam/trai). Thật ra số con 100 đứa gồm 50 trai và 50 gái (Xin xem lại phần viết về “Ý Nghĩa Trăm Trứng Tiên Rồng Huyền Thoại) …

          Tóm lại, huyền thoại nòng tộc nếu được hiểu theo của huyền thì không còn là “quái” (quái lạ, kỳ di) mà là lối dẫn vào Việt Dịch/Việt Đạo.

(Còn tiếp)

Cảm ơn qúi vị đã bỏ thời gian đọc. San Jose, 29/8/2020. NVN.

Email: nguyenvietnho1943@yahoo.com

Fb: Việt Nho Nguyễn

Tác giả: nghiepdoangiaochuc7

Ước mong cải cách nền giáo dục trung học và đào tạo đại học cho Việt Nam!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s