Thư viện cộng đồng ANSUL tặng nhiều sách in cho giáo viên và sinh viên Việt Nam

khc3b4ng-cc3b3-tic3aau-c491e1bb81208-1.jpg

Trân trọng giới thiệu đến các thành viên và độc giả thư viện ANSUL do Nghiệp đoàngiáo chức Việt Nam đồng sở hữu và quản lý cùng Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam. Thư viện được tổ chức theo hướng cổ phần.

ANSUL library được thành lập với mong muốn quảng bá và phổ biến những cuốn sách có giá trị từ thời đệ nhất và đệ nhị Việt Nam cộng hòa cho đến nay, ưu tiên những cuốn sách học ngoại ngữ viết tiếng Pháp và tiếng Anh. Hiện tại, trong giai đoạn chuẩn bị, thư viện đã có được khoảng 100 đầu sách do các thành viên và thân hữu trong nước đóng góp. Hiện nay Thư viện ANSUL  đang có chương trình tặng sách cho giảng viên và sinh viên Việt Nam nhằm đào tạo ra các nhà tư tưởng thực thụ.

Việc giao nhận sách cho khách qua đường bưu điện.

Xem danh mục sách cho giáo viên và sinh viên Việt Nam của thư viện ANSUL tại đây: https://goo.gl/HXYG8b

Để gọi điện thoại cho nhân viên thư viện ANSUL và yêu cầu sách, mời bạn tải ứng dụng Telegram về smartphone hoặc máy tính rồi gọi đến số Telegram sau đây: +819040951712

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: info@nghiepdoangiaochuc.org

Mời bạn xem văn bản chuyển giao Thư viện ANSUL từ Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam cho Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam tại đây: https://goo.gl/CCWiaM