Cô giáo quỳ!

Tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh một cô giáo quỳ gối trước Uỷ ban Nhân dân tỉnh … Thêm