Vai trò cố vấn và hướng dẫn trong học tập và nghiên cứu ở Canada

Trong bài gần đây với tựa đề là “Chỉ có dạy học khai phóng mới đạt thành tựu tốt đẹp”, thầy Đặng Đăng Phước gợi ý là tại sao ngành Giáo dục & đào tạo không nghiên cứu lựa chọn các nội dung khoa học phù hơp với người học nhằm tạo cảm hứng sáng tạo cho học sinh? Thầy Phước viết là, thiết nghĩ, lối dạy học của các nhà sư phạm Việt Nam cả một quá trình dài truyền thụ kiến thức một chiều, lâu dần nó hình thành trong não bộ của người học:”Thầy luôn đúng, lời thầy là khuôn vàng thước ngọc” – Với lối truyền thụ này, học trò luôn bị cái bóng của ông thầy bao phủ đến nổi các em làm gì, nói gì cũng sợ trái ý thầy (!) nay đã lỗi thời (1). Dưới đây, tôi trao đổi cách dạy bên Canada.

Ở cách làm việc và học tập bên Canada, các cô thầy thường đóng nhiều vai trò mà có chút đỉnh khác nhau để việc hướng dẫn học tập và nghiên cứu có hiệu quả. Các vai trò nầy là dựa vào nghiên cứu giáo dục để hoàn thiện việc chuyển đổi kiến thức và kinh nghiệm từ người dạy và người học một cách hữu hiệu nhất (2). Các vai trò của các cô thầy bao gồm dạy học, hướng dẫn học trò để họ tự học và suy nghĩ, và cố vấn để họ có thể trở thành những người tự học, tự làm, độc lập trong suy nghĩ và hành động. Tôi chú tâm kể về vai trò cố vấn của các cô thầy bên nầy bởi vì tôi đã được hưởng lợi từ nó rất nhiều và tôi cũng đang thực hành vai trò này trong công việc làm hằng ngày của mình.  

Quá trình cố vấn và khuyến khích là một quá trình theo đó một người có kinh nghiệm, được đánh giá cao, đồng cảm (người cố vấn) hướng dẫn một cá nhân khác (thường là trẻ hơn, người được hướng dẫn) trong việc phát triển và kiểm tra lại ý tưởng, học tập và phát triển cá nhân và nghề nghiệp của chính họ. Người cố vấn, thường (nhưng không nhất thiết) làm việc trong cùng một tổ chức hoặc lĩnh vực như người được hướng dẫn, đạt được điều này bằng cách lắng nghe hoặc nói chuyện một cách thông cảm với người được hướng dẫn.

Thuộc tính cá nhân của người cố vấn hiệu quả

Các thuộc tính cá nhân của những người cố vấn hiệu quả là những người không chỉ tạo dựng, mà còn cho phép và khuyến khích việc tạo ra một môi trường an toàn để nhận dạng và khám phá những điều cá nhân và riêng tư và thẳng thắn về tất cả các thái độ tích cực và tiêu cực, hy vọng, nỗi sợ hãi và kinh nghiệm của những người được hướng dẫn. Các thuộc tính nầy có thể liệt kê như sau.

Vị tha và hào phóng: Người cố vấn phải thực sự thích cố vấn, và phải sẵn sàng dành thời gian và năng lượng đáng kể (đôi khi rất lớn) cần thiết để phục vụ những người được hướng dẫn của họ một cách vị tha.

Nhiệt tình: Những người cố vấn hiệu quả thể hiện sự thích thú và hứng thú đối với tài liệu liên quan đến việc học tập của người được hướng dẫn, trong việc theo đuổi và áp dụng kiến thức mới để cải thiện kiến thức nói riêng và trong cuộc sống nói chung.

Hiểu biết và có lòng thành: Những người cố vấn hiệu quả hiểu được từ đâu mà người được hướng dẫn đến, và nhận thức sâu sắc về sự khác biệt về sắc tộc, ngôn ngữ, giới tính và thế hệ có thể tạo ra rào cản đối với việc cố vấn hiệu quả.

Không phán xét: Những người cố vấn hiệu quả tránh ép buộc những ý tưởng của riêng họ về những gì tốt nhất cho các con đường sự nghiệp và sự phát triển của những người được hướng dẫn của họ và không phán xét về các giá trị, thái độ và khát vọng của người được hướng dẫn. Thay vào đó, họ giúp những người được hướng dẫn sắp xếp những thứ này theo ưu tiên của người được hướng dẫn.

Kiên nhẫn: Những người được hướng dẫn có cách học và làm việc khác nhau và những người cố vấn hiệu quả có thể chẩn đoán những điều này và kiên nhẫn với những người có thể bắt đầu sai, giúp họ suy nghĩ lại và nhận định ra giới hạn của họ.

Trung thực: Những người cố vấn hiệu quả là trung thực trong việc đưa ra ý kiến và ví dụ lịch sử về giá trị và khả năng thành công (và thất bại) của các ý tưởng, bài báo và bài thuyết trình của họ. Họ luôn luôn ủng hộ và trong những lời chỉ trích tiêu cực vẫn nêu rõ tính xây dựng, nghĩa là, với những gợi ý để cải thiện.

Sẵn sàng đàm luận: Những người cố vấn hiệu quả không chỉ khuyến khích những người được hướng dẫn của họ nêu ra bất cứ điều gì để thảo luận, và có thể tham gia để tìm cách trả lời các vấn đề nêu ra.

Đáng tin cậy: Do nhu cầu giao tiếp cởi mở, các cố vấn hiệu quả phải duy trì tính bảo mật của những trao đổi giữa người cố vấn và người được hướng dẫn. Bởi vì những người được hướng dẫn phải có thể tự do thảo luận các vấn đề về tài chính và sự nghiệp cá nhân, người cố vấn của họ không nên trực tiếp kiểm soát vị trí, tiền lương hoặc các nguồn lực quan trọng khác như chia cắt văn phòng hoặc hỗ trợ hành chính. Những kiểm soát như vậy can thiệp vào việc trao đổi tự do và cởi mở về ý tưởng, ưu tiên, nguyện vọng và phê bình trong các cuộc đối thoại.

Đáng tin cậy: Người cố vấn hiệu quả tiếp tục cố vấn, giữ đúng hẹn và đúng giờ, và luôn làm theo các cam kết của họ. Theo đó, những người cố vấn hiệu quả không đảm nhận những người được hướng dẫn mới trừ khi họ có thời gian để lo cho công việc liên quan đến cố vấn.

Lắng nghe tích cực: Khi trả lời những người được hướng dẫn của mình, những người cố vấn hiệu quả thể hiện cả ba điều sau đây: i) đảm bảo họ hiểu những gì mà người được hướng dẫn của họ nói qua cả lời nói và dáng điệu, ii) đảm bảo họ nhớ những gì mà người được hướng dẫn của họ đang giao tiếp, iii) đảm bảo họ tránh các rào cản thường gây trở ngại cho việc trao đổi, chẳng hạn như gạt bỏ mối quan tâm của người được hướng dẫn hoặc có các thành kiến hay phê bình về họ. 

Khuyến khích: Người cố vấn hiệu quả qua hành động tạo một mô hình tốt cho người được hướng dẫn. Họ qua hành động biểu lộ môt động lực cá nhân cao cho sự xuất sắc, hành vi đạo đức và hành vi chuyên nghiệp đúng đắn.

Tự đánh giá: Những người cố vấn hiệu quả thường xuyên đánh giá hiệu suất của họ và hỏi những người được hướng dẫn thông qua việc tự đánh giá và phản hồi về quá trình cố vấn.

Những hành vi hiệu quả của người cố vấn đối với người được hướng dẫn

Các thuộc tính cá nhân đã nói ở trên được thể hiện trong các hành vi cụ thể đối với người được hướng dẫn. Một vài khía cạnh của các hành vi cụ thể nầy là như sau.

Khả năng tiếp cận với người được hướng dẫn trong nhiều tình huống đặc biệt. Người cố vấn hữu hiệu sẽ liên lạc với người được hướng dẫn nếu người được hướng dẫn cần được cố vấn, ít nhất là có thể truy cập nhau qua điện thoại hoặc nhắn tin.

Làm việc chăm chỉ để phát triển mối quan hệ quan trọng với người được hướng dẫn của họ, bằng cách làm việc chăm chỉ để làm cho mối quan hệ với người được hướng dẫn thành công. Khi sự khác biệt về sắc tộc, ngôn ngữ, giới tính và thế hệ đe dọa đến quá trình cố vấn, những người cố vấn hiệu quả sẽ tạo ra những mối quan hệ đối tác an toàn, đáng tin cậy, tôn trọng, khiến cho những vấn đề này không ảnh hưỡng đến giá trị của quá trình cố vấn.

Luôn luôn cung cấp trợ giúp trong mối quan tâm tốt nhất cho người được hướng dẫn, trong việc xác định và làm việc hướng tới mục tiêu học tập và cá nhân của họ.

Xác định những điểm mạnh và điểm yếu hiện tại của người được hướng dẫn. Thông qua cả kinh nghiệm với những người được hướng dẫn trước và thực hiện sự hiểu biết, trung thực, lắng nghe tích cực và phản ứng nhanh của họ, những người cố vấn hiệu quả xác định, gắn nhãn và giúp người được hướng dẫn và phát huy những điểm mạnh hiện tại và tiềm năng của họ và khắc phục hoặc tránh những điểm yếu của họ.

Hỗ trợ người được hướng dẫn của họ trong việc xác định và đạt được mục tiêu của họ.

Giữ tiêu chuẩn cao cho thành tích mà những người họ hướng dẫn có thể đạt được.

Tạo dựng khả năng tương thích với phong cách thực hành, tinh thần, tầm nhìn và tính cách học tập của người được hướng dẫn. Những người cố vấn hiệu quả nhanh chóng chẩn đoán và so sánh những người được hướng dẫn của họ về phong cách thực hành và học tập, tầm nhìn và tính cách của họ, và nhanh chóng xác định qua sự so sánh xem người cố vấn có thể hướng dẫn người được hướng dẫn hữu hiệu không. Khi có sự không phù hợp, các cố vấn hiệu quả sắp xếp để một cố vấn tương thích hơn tiếp quản người được hướng dẫn.

Tiến sĩ Phạm Đình Bá gửi về cho Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam.

Nguồn

Số 1. https://nghiepdoangiaochuc.org/2020/01/06/chi-co-day-hoc-khai-phong-moi-dat-thanh-tuu-tot-dep/

Số 2. Sharon E. Straus and David L. Sackett. Mentorship in academic medicine. Wiley Blackwell. BMJ Books 2014.

Nguyễn Đăng Mạnh, Chu Văn Sơn, Đỗ Ngọc Thống, ba tên giáo sư rẻ tiền viết những văn mẫu rẻ tiền.

Giáo sư- nhà giáo nhân dân Nguyễn Đăng Mạnh-một vị thái thượng hoàng của việc soạn sách giáo khoa văn trung học, vua của việc đào tạo ra các giáo sư tiến sĩ văn học, lại không hiểu và viết rất bậy bạ về bài thơ tứ tuyệt “Mời Trầu” của Hồ Xuân Hương, thì thử hỏi có phải Bộ giáo dục & đào tạo đang trao trứng cho ác trong việc dạy môn văn hay không? Xin đọc bài viết sau của Trần Mạnh Hảo:

VỀ BÀI THƠ “MỜI TRẦU” CỦA HỒ XUÂN HƯƠNG TRONG BÀI VĂN MẪU DO GIÁO SƯ. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH SOẠN

Trần Mạnh Hảo.

Trên báo Gia Đình & Xã Hội số 100, trong bài “ Những phát hiện của Trần Mạnh Hảo chỉ đáng tầm dọn vườn” giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh bảo chúng tôi là “con khỉ” mượn “oai hùm”. Trong báo Gia Đình & Xã Hội số 107, ngày 6-9-2003 , Tiến sĩ. Đỗ Ngọc Thống học trò của giáo sư Mạnh, bắt chước giáo sư, lại gọi chúng tôi là “con gà” trong bài “Có con gà cứ tưởng tiếng gáy của mình làm trời sáng”. Trên báo “Ngày Nay”, số 17, ngày 5-9-2003, ông Văn Giá gọi chúng tôi là diều, là quạ…Cứ đà này, cuộc tranh luận giữa chúng tôi và các giáo sư, giáo sư, tiến sĩ có thể còn biến Trần Mạnh Hảo thành những con bò con trâu, thậm chí chó, mèo, dê, ngựa, rắn, thỏ, ngan, ngỗng… không chừng. Thảo nào, trên báo “Văn Nghệ Trẻ”số 23, ngày 7-6-2003, ông Đỗ Ngọc Thống với tư duy coi người khác là “con gà” con qué, đã ví văn Nguyễn Tuân là loại văn cao sang với món thịt chó ! Chính vì để giúp ông giáo sư. Mạnh và ông Tiến sĩ.Thống ( nghe nói ông này đã được phong hàm giáo sư.) khỏi phải tranh luận với “con khỉ”, “con gà”, chúng tôi gửi đăng báo bài phê bình cách bình văn còn nhiều sai sót của hai ông giáo sư Mạnh và ông tiến sĩThống, mong hai vị trao đổi lại; một là để thay đổi không khí, hai là để chứng minh rằng chân lý bao giờ cũng cụ thể; xin mời hai ông trở lại với học thuật, thay vì cứ phải mắng người khác là khỉ, là gà, làm độc giả nghĩ không hay về giới cầm bút, về cách ăn nói hàm hồ tầm bậy của các vị giáo sư. Tiến sĩ trong ngành giáo dục đang bị mất giáo dục nhất.

 

                           Từ trái sang phải: Chu Văn Sơn và Đỗ Ngọc Thống, học trò của Nguyễn Đăng Mạnh

Đây là tập văn mẫu dùng cho học sinh trung học : “217 ĐỀ VÀ BÀI VĂN ” của 4 đồng tác giả do giáo sư. Nguyễn Đăng Mạnh ( chủ biên), Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thống, Tiến sĩ Hà Bình Trị, Chu Văn Sơn, dày 627 trang, do Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản với số lượng lớn năm 2000, là một cuốn sách còn quá nhiều vấn đề phải bàn lại. Ngay việc tung ra hàng trăm bài văn mẫu cho học sinh, liệu có khiến triệt tiêu hết khả năng sáng tạo độc lập của các em khi tiếp nhận thẩm mỹ văn chương hay không, cũng là điều cần phải làm cho rõ. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn trao đổi với giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh cùng các tác giả tập văn mẫu về bài : ” Phân tích bài thơ mời trầu của Hồ Xuân Hương” từ trang 53 đến trang 59 ( sách đã dẫn).

MỜI TRẦU
Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
Này của Xuân Hương mới quệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi.

Trước khi phân tích bài thơ, tác giả bài văn mẫu mở bài quá dài, với một số khái quát về thơ Hồ Xuân Hương chưa chuẩn xác. Khi tác giả nói Hồ Xuân Hương tuyên chiến với thói trọng nam khinh nữ của xã hội phong kiến thì đúng. Nhưng khi tác giả bài văn mẫu viết như thế này về thơ Hồ Xuân Hương thì chưa đúng, không đúng : “… Hồ Xuân Hương tuyên chiến với một thứ khuôn phép, chuẩn mực của xã hội đẳng cấp phong kiến đã trở thành trái tự nhiên, phi đạo lý, bằng những vần thơ ngang ngược, oái oăm, bằng cái tôi ngông nghênh kiêu ngạo của mình :” Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ – Lại đây cho chị dạy làm thơ “; “Ghé mắt trông sang thấy bảng treo – Kìa đền thái thú đứng cheo leo – Ví đây đổi phận làm trai được – Thì sự anh hùng há bấy nhiêu ” ( chữ nghiêng đậm trong bài do Trần Mạnh Hảo nhấn mạnh )…

Mấy câu thơ trích dẫn trên không dính dáng gì đến kết luận của tác giả . Hai câu đầu là bài thơ nữ sĩ diễu đám học trò nhỏ học hành không ra sao, lại hay ghẹo gái; tuy là diễu nhưng vẫn thông cảm, ưu ái. Bốn câu thơ sau là bài thơ chê bai, thậm chí chửi xéo Sầm Nghi Đống, thái thú của quân xâm lược nhà Thanh là quân hèn nhát.

Tác giả Nguyễn Đăng Mạnh khái quát thơ Hồ Xuân Hương là “ngang ngược, oái oăm, ngông nghênh kiêu ngạo ” là áp đặt, là chưa hiểu thơ bà. Ngay khi dẫn câu thơ trong bài “Dỗ người đàn bà khóc chồng ” : ” Nín đi kẻo thẹn với non sông”, tác giả bài văn mẫu tỏ ra không hiểu chính bài thơ và câu thơ này bằng một lời bình lạc lõng : “… Thậm chí thách thức với cả vũ trụ càn khôn”.

Do chưa nắm được bản chất nghệ thuật thơ Hồ Xuân Hương như những đánh giá vừa dẫn, tác giả lại đưa ra những kết luận vừa suy diễn, vừa theo kiểu phê bình xã hội học dung tục, nâng tiếng thơ trào lộng trữ tình bi hài của cá nhân bà thành phong trào quần chúng và những ấm ức cần giải toả của lịch sử dân tộc, của xã hội theo quan niệm vô thức xã hội của Carl Jung, bằng những lời đao to búa lớn như sau : ” Tuy nhiên, nếu Hồ Xuân Hương là tiếng nói đanh thép, dõng dạc của phong trào quần chúng hùng mạnh, quyết liệt nhất thì đồng thời cũng là sự thể hiện nỗi ấm ức, bực bội không giải toả được của lịch sử một dân tộc tuy khủng hoảng sâu sắc nhưng chưa tìm ra lối thoát “. Viết như thế, hoá ra Hồ Xuân Hương bỗng trở thành biểu tượng giải phóng xã hội và dân tộc, thành nhà cải cách của quần chúng (!)

Phần mở bài đã được tác giả viết quá dài, quá linh tinh, gần một nửa bài viết, toàn đưa ra những kết luận không đúng về thơ Hồ Xuân Hương. Khi vào thân bài, tác giả lại lạc đề gần hết một trang, đưa ra nhiều nhận định không đúng khác , ví như kết luận rất sai về Thơ Đuờng như sau : ” Thơ Đường thường thiên về tính trừu tượng khái quát, ít khi miêu tả chi tiết cụ thể. Do đó Thơ Đường cũng ít dùng đến những màu sắc cụ thể đập mạnh vào cảm giác người đọc. Thơ Đường thiên về trí tuệ nên thường chỉ gợi liên tưởng chứ ít miêu tả trực tiếp”.

Chỉ cần đọc ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến, cũng đủ thấy kết luận trên về Thơ Đường của tác giả bài văn mẫu này là một kết luận không đúng.

Khi tác giả viết như dưới đây thì có vẻ như đã thẩm được bài thơ “Mời trầu ” : ” Cho nên đọc kỹ, lắng kỹ từng câu thơ Mời trầu mà xem, có phải đằng sau cái đanh đá, đáo để, vẫn còn một tấm lòng khát khao tha thiết và một giọng khiêm tốn nhún nhường ( Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi – Này của Xuân Hương mới quệt rồi ) và không phải không có một cái gì như xót xa cay đắng mà nhà thơ không hoàn toàn che dấu nổi ( Có phải duyên nhau thì thắm lại – Đừng xanh như lá bạc như vôi)..

Bài thơ “Mời trầu” khá dễ hiểu, tình cảm và ý tưởng của nữ sĩ hầu như đã là một vỉa quặng lộ thiên. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi tác giả bài văn mẫu này là các ông giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh, Đỗ Ngọc Thống, Chu Văn Sơn tỏ ra không muốn hiểu bài thơ, lại đưa ra những lời phân tích áp đặt, sai lạc tinh thần bài thơ đến cỡ thế này là cùng : “… Mời trầu người ta, lẽ ra thì phải mềm mỏng, dịu dàng và phải bẽn lẽn một chút, Xuân Hương không thế, cái tôi dõng dạc xưng tên :” Này của Xuân Hương mới quệt rồi…”…”…Vậy mà nhà thơ nữ của chúng ta dõng dạc :” Này của Xuân Hương”. Rõ ràng là một sự thách thức táo bạo trước dư luận xã hội. Đã thế lại còn đóng dấu ấn cá nhân vào miếng trầu đưa cho người một cách rất ít mềm mỏng : ” Này của Xuân Hương mới quệt rồi”. Quệt cũng như têm thôi (têm trầu), nhưng quệt tỏ ra suồng sã hơn, bướng bỉnh và ngang ngược hơn, không muốn khiêm tốn một chút nào. “Có phải duyên nhau thì thắm lại”. Nhau tuy có giọng thân mật đấy nhưng hoàn toàn bình đẳng. Đến câu tiếp theo không còn là giọng mời chào nữa, mà là một lời mắng hẳn hoi. Mời ăn trầu mà cứ như mắng người ta, dù là mắng yêu đi nữa, thì cũng chỉ có Xuân Hương thôi :” “đừng xanh như lá bạc như vôi !” ( hết trích)

Tác giả bài văn mẫu sợ người đọc chưa tiếp nhận được “phát kiến” mới của mình trong việc giải mã câu cuối bài thơ, bèn tuyên bố một lần nữa, như muốn khép lại bài phân tích thơ một cách hùng hồn rằng :” “Đừng xanh như lá bạc như vôi ” . Đúng thế, mời mà như mắng người ta “.

Viết như thế, các tác giả bài luận văn trên quả là không hiểu bài thơ “Mời trầu”, một bài thơ trữ tình dịu dàng và tình cảm nhất của Hồ Xuân Hương. Từ “Mời trầu”, tác giả bài văn mẫu đã chuyển hệ cho Hồ Xuân Hương sang kênh “mắng trầu”, có thể biến nữ sĩ trở thành hình ảnh của kẻ vô duyên, bỗ bã, nhố nhăng ? Bình thơ như trên, phải chăng là mẫu mực của nghệ thuật giảng văn trong nhà trường trung học, nơi “các ông vua” soạn văn mẫu là Nguyễn Đăng Mạnh, Đỗ Ngọc Thống, Chu Văn Sơn sinh ra để làm hỏng môn văn, nhồi nhét vào đầu học sinh cả nước những “kiến văn” bậy bạ, láo lếu, cốt bán sách văn mẫu lấy tiền. Riêng việc các ông thầy phản văn, phản giáo dục này sinh ra thứ VĂN MẪU đã là một đòn chí mạng đánh vào việc dạy văn vậy !

Chúng tôi xin mượn lời của giáo sư tiến sĩ Trần Đình Sử in trên trang 8, cột 1, dòng thứ 18 đến dòng thứ 22 viết trong bài “Chúng ta đang tụt hậu” trên tờ “An Ninh thế giới cuối tháng 8-2003” nói về cách làm văn phản văn như kiểu giáo sư. Mạnh, tiến sĩ Thống và 2 đồng tác giả khác bình bài thơ “Mời trầu” trên, như sau :” Tôi nói không thể chấp nhận chương trình làm văn như thế. Bởi vì việc làm văn như thế khác nào bắt các em quay mặt vào văn học, quay lưng lại với đời sống…”.,.

Trần Mạnh Hảo

Phụ lục:

Thông báo: Sang năm 2020, Khối Nghiệp đoàn Viêm Việt sẽ mở thêm Nghiệp đoàn xuất bản Việt Nam. Nghiệp đoàn ra đời hầu định hướng văn học theo triết Việt, đồng thời thúc ép các nhà xuất bản và công ty truyền thông cần đăng tải những nội dung đúng sự thật và có ích, tránh lan man. Nghiệp đoàn xuất bản ra đời cũng sẽ tạo sức ép để thu hồi những cuốn sách sai lỗi chính tả-lỗi ngữ pháp và bồi thường cho bạn mua sách những cuốn sách được chỉnh lý công phu.

Nếu bạn quan tâm hoặc muốn ghi danh tham gia Nghiệp đoàn xuất bản Việt Nam, chỉ cần gửi thư về địa chỉ điện thư: info@nghiepdoanbaochi.org . Chỉ cần bạn trên 18 tuổi và đủ năng lực hành vi dân sự, chúng tôi sẽ phỏng vấn và tùy theo trình độ-năng lực-nhận thức của ứng viên để sắp xếp ứng viên vào các vị trí khác nhau, hầu tiến hành công việc một cách nhanh nhất.
Các mạnh thường quân muốn ủng hộ, xin gửi về địa chỉ Paypal: info@nghiepdoanbaochi.org
Sài Gòn,
Ngày 05 tháng 05 năm 2019,
Trân trọng thông báo.
Khối nghiệp đoàn Viêm Việt.

 

Thí sinh được nâng điểm ở Sơn La là con cháu của ai?

CÓ MỘT TỒNG CHÍ ĐÃ LỘ MẶT
Theo báo Lao Động:
Sau khi chấm thẩm định, những thí sinh ở Sơn La được nâng từ 0 lên 9 điểm, hoặc từ điểm yếu lên thành điểm giỏi, đều là con em của lãnh đạo, công tác trong ngành công an, thuế, hoặc doanh nghiệp tại địa phương.
Mặc dù báo chỉ viết tắt tên của các thí sinh nhưng đến thời điểm này, cộng đồng mạng đã truy tìm được được 1 tồng chí.
Tồng chí có 1 cái tên rất mỹ miều là: Ngô Lương Bảo Ngọc.
Cha của tồng chí tên: Ngô Chí Dũng – Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Mẹ tồng chí tên Hà, đang làm việc trong trong ngành ”giỏi nhất thế giới”

Dù báo Lao Động kiên quyết không khai những tồng chí còn núp trong đun rơm, nhưng bằng sự tận tụy, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo và ghét cái xấu như nhà nông ghét cỏ, tôi tin rằng, cộng đồng mạng sẽ bắt chúng phơi mình trước ánh sáng công luận.

Lê Huỳnh Long Ân

Cô giáo tâm huyết trên 30 năm viết thư gửi bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ

KÍNH GỬI ÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ GD & ĐT PHÙNG XUÂN NHẠ

Tôi – nhân danh là một nhà giáo giàu tâm huyết, có thâm niên trên 30 năm trong nghề.
Tôi viết thư này kính gửi ông – người tư lệnh ngành, người thay mặt toàn ngành, toàn dân tộc chèo lái con thuyền tri thức, gánh vác sứ mệnh lịch sử tối quan trọng của một đất nước, thưa ông! Ông có thấy đau đắng không trước những bê bối, khi ông là người điều hành một ngành căn bản nhất trong 22 Bộ – Ngành mà suốt mấy năm qua, ông nhậm chức?

Thưa ông!
Những chuyện bạo hành hay dâm ô trẻ xảy ra trong các nhà trường có thể coi là những chuyện nhỏ, có thể khắc phục được. Nhưng còn bao chuyện lớn, có tính chất vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của xã hội, sự phát triển, sự tồn vong của một đất nước như DỐI TRÁ trong GIÁO DỤC thì ông nghĩ sao? Từ chương trình dạy học lỗi thời, lạc hậu cho đến gian lận thi cử, mua bán điểm thi, mua bán bằng cấp giả, CẤP BẰNG QUỐC TẾ GIẢ… mà chính Bộ và các Sở GD và ĐT có liên can. Ông có biết đó là điều vô cùng tệ hại, huỷ hoại niềm tin, giết chết sự thật, làm suy vong dân nước không ông?

Theo Wikipedia “Vụ gian lận thi cử 2018 (hay còn gọi là Vụ gian lận thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018) là vụ sai phạm trong công tác tổ chức, chấm thi ở Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Vụ việc liên quan đến hàng loạt bài thi của thí sinh được nâng điểm ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.[1][2] Trong quá trình điều tra, 11 cán bộ ngành giáo dục bị bắt tạm giam. Có tới 347 bài thi bị can thiệp điểm.[3]”. Sự việc xẩy ra đã gần một năm rồi, cho tới nay mới tạm hoàn tất việc điều tra. Báo chí lại có việc để rộ lên, khơi gợi lại những bê bối tệ hại, đau lòng của ngành trước thềm mùa thi sắp tới (2019). Làm sao nhân dân khỏi lo lắng trước những bất công trong xã hội và nhất là ngành GD đây, thưa ông!

Thất lễ cho tôi được hỏi: Ông bước vào nghề giáo dục, ông có biết Thân Nhân Trung đã cho khắc văn bia tại Quốc Tử Giám vào đầu thế kỉ thư XV rằng HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA. Nguyên khí thấp thì thế nước xuống thấp. Nguyên khí cao thì thế nước lên cao. Mệnh mạch của đất nước phát triển hay suy thoái là tuỳ thuộc vào ngành giáo dục, sự học hành của một dân tộc hay không? Ông có hiểu GIÁO DỤC LÀ SÁNG TẠO RA THẾ GIỚI, nền kinh tế ở thời đại @ là nền kinh tế tri thức không ông? Có người đã từng nói: “Không có tri thức thì không có CNXH” cơ mà! Và ông có hiểu muốn làm suy yếu một đất nước thì trước hết hãy làm lũng đoạn ngành giáo dục không ông?

Vậy, ngành GD VN hiện có phải đang bị thả lỏng, những con sâu từ các cấp cơ sở trường học cho đến các Phòng, Sở GD đang mặc sức thao túng, làm suy yếu, rữa nát… ngành hay không? Được biết những người DỐI TRÁ đều là quan chức trong ngành, những kẻ thao túng dối trá cũng là các quan chức trong các tỉnh, con em của họ hầu hết ngu dốt nhưng lại dự thi vào các trường như Công an, An ninh, Quân đội, Dược… Đây là những trường đào tạo ra những công cụ sống có nhiều đặc quyền, đặc lợi nhất đối với xã hội. Đã là công cụ thì cần gì nhiều tri thức đúng không ông? Vì sao đất nước này lại bị thế giới khinh bỉ nhiều đến thế, thưa ông! Đó chính là sự DỐI TRÁ, YẾU KÉM TOÀN DIỆN đấy ông. Nó chính là hệ luỵ từ ngành giáo dục.

Kính thưa ông Tư lệnh ngành!
Với THƯ NGỎ này, tôi không cố ý vạch tội ông đâu bởi quá nhiều bê bối của ngành suốt bao năm qua, nhân dân đã gào thét, rên xiết nhiều rồi nhưng vẫn không được cải thiện, mà có chiều còn gia tăng tinh vi hơn. Thế nên, tôi nói thêm cũng thành nhàm. Tôi chỉ có một vài KIẾN NGHỊ như sau:

1- Ông nên giải quyết ngay những tồn tại bằng cách: Cách chức, bỏ tù hết những quan chức giáo dục DỐI TRÁ hại dân hại nước. Thông báo cho toàn ngành biết mà làm gương.
2- Kết hợp với ngành Tư pháp khởi tố, bắt giam cả những kẻ thao túng mua bán điểm trác.
3- Rà soát tất cả những thí sinh (con em) của những kẻ mua bán điểm, thông báo cho các trường, đình chỉ ngay việc học tập. Ra quyết định đuổi về địa phương. Việc làm này không chỉ làm gương cho các kì thi sau mà còn trừ hậu hoạ cho đất nước. Bởi những lớp người ngu dốt, sống ỷ thế cha ông, không chịu học hành, dùng tiền chạy chọt… Rồi sau này, con vua thì lại làm vua, những hậu duệ THAM NGU ÁC tiếp nối “truyền thống cha ông” thì hỏi rằng ĐẤT NƯỚC NÀY SẼ ĐI VỀ ĐÂU? Biết rằng lỗi không chỉ một Bộ GD và ĐT mà lỗi từ TOÀN HỆ THỐNG.

Kính thưa ông Bộ trưởng!
Quả thực, đã bao năm nay, những bê bối của ngành đã làm tim tôi nhức nhối, đau xót, dằn vặt, lo lắng… mà mắc bệnh. Hôm nay tôi lấy hết can đảm để viết thư ngỏ này gửi lên ông. Đề nghị ông bớt chút thì giờ đọc và thấu cảm cho tình tôi và biết bao giáo viên tâm huyết với ngành, những mong làm sao cho ngành giáo dục thực sự được cải thiện. Góp phần xây dựng đất nước hưng thịnh, an lành, hạnh phúc, mở mặt mày với năm châu bốn biển.

Hà Nội ngày 02/04/2019
Kính thư
Nhà giáo Lã Minh Luận

Cần công bố tên thí sinh đã gian lận để vào Đại học và đuổi khỏi trường.

Ngày 29 tháng 03 năm 2019, Giáo sư Mạc Văn Trang tuyên bố trên facebook rằng: “Cần công bố tên thí sinh đã gian lận để vào Đại học và đuổi khỏi trường. Vậy mới nghiêm, công bằng với học sinh bị bắt gian lận lúc thi. ” Đọc tiếp “Cần công bố tên thí sinh đã gian lận để vào Đại học và đuổi khỏi trường.”

Cách bắt buộc để giảm thiểu đánh nhau trong học sinh là dạy karatedo như Hàn Quốc

Các trường chưa có sàn đấu karate, chưa có môn thể thao thượng võ cho học sinh xả tức giận lên nhau một cách kiểm soát được thì chưa nên nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia, các hiệu trưởng- giáo viên chủ nhiệm cũng đừng vui mừng nhận danh hiệu thầy dạy giỏi…như thế nặng về trình diễn mà lại không có hiệu quả cao.

Trong trường nên mở karate trong giờ học thể dục. Nếu các em nữ có tức nhau thì đánh nhau ngay trên sàn, đánh 1-1, có đeo bao tay để giảm thương vong. Nhật Bản không có lớp này đại trà nên học sinh chém giết nhau, mưu mô xảo quyệt và nhiều người đánh một người. Hàn Quốc có lớp này nên học sinh Hàn Quốc ít đánh nhau hội đồng nhất châu Á, bởi mọi hận thù đã được xả ở trên sàn rồi, và có thầy cô đứng giám sát cho nên hận thù được rửa trôi. Việc các em nữ và các em nam đánh nhau chắc chắn sẽ xảy ra. Cho nên, cần cho nữ và nữ đánh nhau, nam và nam đánh nhau trong tinh thần thượng võ. (1)

P.V NĐGC

(1) Một giải pháp do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam đưa ra.

Xử lý bạo lực học đường, kinh nghiệm cho phụ huynh.

Sáu năm trước,khi con gái mình lớp 6, cùng hai đứa trẻ cùng khu về mách mình là có nhóm các anh học sinh lớp 9 hay giật đồ, giằng xe đạp, tạt tai nhóm con nhà mình.

Đọc tiếp “Xử lý bạo lực học đường, kinh nghiệm cho phụ huynh.”

Gần 300 giáo viên cống hiến lâu năm cho ngành giáo dục đứng trước nguy cơ mất việc

Đài VOV ngày 29 tháng 3 năm 2019 loan tin, gần 300 giáo viên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang đứng trước nguy cơ không được đi dạy học vì cơ chế của ngành giáo dục.

Phần lớn các giáo viên này là những người đã cống hiến cho nền giáo dục Cộng sản nhiều năm nay, có những giáo viên thời gian giảng dạy đã lên đến 30 năm, có những người là giáo viên dạy giỏi, có bằng khen vì sự cống hiến của mình. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn là giáo viên hợp đồng, không phải giáo viên thuộc biên chế nên sắp tới họ phải thi tuyển viên chức.

Các giáo viên cho rằng, họ sẽ khó có thể đậu vào kỳ thi này vì tuổi họ cũng đã cao, rất khó cạnh tranh với những ứng viên trẻ tuổi được đào tạo theo chương trình mới của bộ Giáo dục. Và nếu trượt viên chức, các giáo viên sẽ mất việc làm.

Bà Trần Thị Toàn, phó trưởng phòng Nội vụ, Ủy ban huyện Sóc Sơn cho biết, đây không phải là trường hợp cá biệt chỉ có ở Sóc Sơn, mà các quận, huyện khác ở Hà Nội đều có. Nguyên nhân chính là do cơ chế đặc thù của nhà cầm quyền là chỉ được tuyển dụng giáo viên biên chế trong một hạn mức nhất định. Trong khi đó, số học sinh trên địa bàn tăng liên tục, nhưng công tác thi tuyển giáo viên viên chức thì thành phố Hà Nội không triển khai. Vì vậy, để có giáo viên giảng dạy cho học sinh, huyện phải ký hợp đồng lao động.

Ngoài nguyên nhân này, thì hầu hết người dân muốn vào được biên chế nhà nước, phải có mối quan hệ thân quen, hoặc là con ông cháu cha, hoặc là phải mất một khoản tiền lớn để hối lộ cho cấp trên.

Theo SBTN

Lời bình của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam: Các cô giáo nên tham gia một nghiệp đoàn độc lập của các nhà giáo, để nghiệp đoàn này lên tiếng mạnh mẽ cho thành viên của mình- là các cô, nếu có những chuyện bất công như thế này xảy ra. Nghiệp đoàn độc lập của các nhà giáo còn có chức năng hỗ trợ các cô trong lúc thất nghiệp.

Thấy gì từ việc 5 nữ sinh đánh 1 nữ sinh ở Hưng Yên?

Chuyện học sinh đánh nhau thời nào và ở đâu cũng có, nhưng 5 nữ sinh lao vào đánh đập dã man một cô bé cùng lớp được cho là yếu ớt, chậm chạm, có nhiều biểu hiện của một người chậm phát triển thì không thể tưởng tượng nổi!

Chuyện lại xảy ra ở một vùng quê vốn hiền hòa, chân chất mới đau lòng! Dù không muốn cũng phải nêu tên trường đó lên. Đó là Trường THCS Phù Ủng –Ân Thi – Hưng Yên.

Tôi không rõ nguyên nhân vụ đánh lộn tàn ác đó là gì, mà dù có nguyên nhân gì đi nữa thì đánh hội đồng, tụt quần lột áo một học sinh nữ chậm chạm (có thể di truyền từ người bố bị tâm thần), rất đáng thương như thế cũng là điều không thể chấp nhận nổi. Một con mèo ốm yếu hoặc bị dị tật ta còn xót thương, đằng này một con người…

Người hèn kẻ yếu luôn được nâng đỡ, bảo vệ, chở che! Đó là lẽ phải, là cái đạo ở đời này! Nó không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo và thể chế chính trị…, ở đâu con người cũng hành xử như thế. Vậy mà vài học sinh cá biệt ở THCS Phù Ủng lại đi ngược với cái đạo lý chung đó. Hay là các cháu lấy việc hành hạ một người tàn tật làm thú vui cho mình?

Giải thích điều đó thế nào bây giờ đây hả các thầy các cô và các bậc phụ huynh? Kiến thức nhiều mà làm gì hả các nhà giáo dục trong khi lòng nhân ái và yêu thương đồng loại đã chẳng còn?

Trong Ngày Valentin 14/2 vừa qua chúng ta nô nức tặng quà cho bạn gái-người yêu, thì ở những lớp học ở nửa bên kia quả đất, nơi khởi phát ra cái ngày này, họ không chỉ tặng quà cho tình nhân mà giáo viên còn hướng dẫn học sinh đem bó hoa ra nghĩa trang tặng Mẹ; bố mẹ bảo con gửi những món quà (dưới 5 đô la) để tặng thầy tặng cô; nhà trường gởi giấy để các bé đưa về cho phụ huynh, vận động các em đem đồ ăn tới làm từ thiện, với tiêu chí “Share the Love”- chia sẻ yêu thương- với những người nghèo hơn; thầy cô hướng dẫn học trò làm thiệp tặng cho bạn bè trong lớp… Tình yêu thương đồng loại cứ thế mà nhân lên, chẳng cần giáo huấn gì to tát!

Còn việc chính quyền can thiệp mạnh tay khi trẻ bị đối xử tệ bạc thì ai ở Mỹ chắc thừa biết luật nghiêm thế nào. Trên facebook anh Nguyễn Danh Lam kể chuyện trước đây người Việt hay cạo gió, giác hơi khi con bị cảm. Đến trường giáo viên người Mỹ thấy bầm tím liền báo cảnh sát và cảnh sát theo về tận nhà học sinh để điều tra xem có phải bị bố mẹ bạo hành hay không. Còn chuyện này nữa không biết thực hư ra sao, có cậu bé gốc Việt cứ thích mặc một bộ đồ đến lớp, giáo viên thấy vậy nghĩ học sinh của mình bị gia đình ngược đãi bèn báo police, police đến tận nhà mở tủ quần áo kiểm tra.

Họ dạy con trẻ tình yêu thương và chánh quyền bảo vệ con trẻ như thế đấy! Còn sự việc ở Phù Ủng – Hưng Yên, tôi thực chả biết nói gì hơn!
Nhà báo Ngô Thiệu Phong.