Em bé mồ côi

Hạ qua, thu đến, đông lại về Em bé nghèo, côi cút nấp xó chợ Chiếc áo rách mỏng tanh, … Thêm