Tôi lên tiếng!

Theo Facebooker Ngọc Trang Note: Liên quan đến vụ việc một học sinh nữ lớp 9 ở Nghi Sơn, Thanh … Thêm