Đăng ký thành viên

 

38787425_2083258418656672_4964230476114952192_n.jpg

Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam là một nghiệp đoàn lao động chuyên nghiệp mở, tổ chức theo hướng mở và chào đón sự tham gia của các giảng viên và giáo viên người Việt trong nước và quốc tế.

  • Theo chính sách bảo an, Nghiệp đoàn bảo đảm bí mật danh tính cho người gửi thư. Thông tin về ứng viên chỉ dùng trong nội bộ Nghiệp đoàn, không chia sẻ cho bất kỳ chính phủ, công ty hay tổ chức nào.

Để đăng ký làm thành viên của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam, mời bạn viết thư đến cho chúng tôi tại địa chỉ điện thư info@nghiepdoangiaochuc.org hoặc đơn giản hoàn thành mẫu đơn sau đây:

Mời ứng viên cài đặt sẵn ứng dụng nhắn tin miễn phí Telegram để thành viên của nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam thuận tiện liên lạc trở lại.  Số Telegram của Nghiệp đoàn là +819040951712

Link tải telegram cho máy vi tính: https://desktop.telegram.org/

Xin trân trọng cám ơn quý vị!