Giới thiệu

Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam do ý tưởng của một số  nhà giáo có tư tưởng tiến bộ vận động ra đời  vào ngày 25 tháng 08 năm 2018 là một nghiệp đoàn độc lập trên tất cả mọi lãnh vực. Nghiệp đoàn không phụ thuộc vào bất kỳ đảng phái chính trị  hoặc chính phủ nào. Về giá trị – Tầm nhìn và Sứ mệnh của nghiệp đoàn được xác định như sau:

1/Giá trị: Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam là nơi tập hợp của các nhà giáo, các nhà quản trị chính sách giáo dục và các tình nguyện viên, trên tinh thần tương thân tương ái và giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau. Nghiệp  đoàn hoạt động dựa trên triết lý giáo dục “Nhân bản, dân tộc, khai phóng” nhằm phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Việt Đạo mà tổ tiên Bách Việt đã dày công nghiên cứu làm nền tảng triết lý cho dân tộc Việt Nam.

2/Tầm nhìn: Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam có kế hoạch để trở thành một liên đoàn giáo chức toàn cầu chuyên nghiệp đúng nghĩa trong tương lai.

3/Sứ mệnh: Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam nỗ lực hết sức để thai nghén và vun đắp một nền quốc học hoàn toàn mới cho nhân dân Việt Nam. Cụ thể hơn, Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam có ý chí để cải cách nhà trường phổ thông và cải cách giảng đường đại học theo quy luật tự nhiên theo tinh thần triết lý Việt Đạo mà tổ tiên đã bồi đắp nên những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Với tinh thần đó, các nhà giáo, các tình nguyện viên có cùng tâm nguyện hãy đăng ký làm thành viên của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam để hợp tác xây dựng một nền giáo dục Việt Nam tiến bộ về mọi mặt nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển xã hội Việt Nam công bằng, dân chủ,  văn minh, giàu mạnh mang đậm đà bản sắc của Việt tộc!

Địa chỉ liên lạc:

Email: info@nghiepdoangiaochuc.org, Trang web: nghiepdoangiaochuc.org.

Soạn thảo lần đầu ngày 2 tháng 10 năm 2018 – Cập nhật mới nhất ngày 16 tháng 11 năm 2020