Các chương trình hành động

Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam là nơi tập hợp của những người làm trong nghề giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Ban điều hành của nghiệp đoàn là những nhà giáo còn rất trẻ, đặt trung tâm tại Sài Gòn và Hà Nội.

Các thành viên của nghiệp đoàn giáo chức tương trợ lẫn nhau và làm việc để có được một nền giáo dục nhân bản theo triết lý Việt Nho và một nền y tế miễn phí cho toàn dân Viêt Nam.

Để đạt được điều đó, Nghiệp đoàn đã và đang kiên trì thực hiện những chương trình hành động nhỏ sau đây:

1/ Chương trình chống lạm thu học đường

2/ Chương trình giáo dục công dân nhân bản.

Những chương trình này vận động chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết vô hạn của các nhà giáo ở Việt Nam. Ngoài ra, các chương trình còn được tiếp sức bởi các nghiệp đoàn bạn, trong đó có Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam và Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.

Tinh thần của các chương trình này là có ích, tự nguyện, phi lợi nhuận. Một số chương trình đã cho những kết quả tốt đẹp. Những chương trình này đều là  công khai (public); chi tiết mọi người dùng internet đều có thể theo dõi và giám sát, bản quyền dành tặng cho tất cả mọi người.

Ngoài thành viên sẵn có, Nghiệp đoàn mời gọi tất cảcác nhà báo, các nhà điều tra từ bên ngoài tham gia.  Những cộng tác viên hoạt động thực địa hoặc đóng góp bài viết được hỗ trợ một phần chi phí theo quy định  khung nhuận bút của nhật báo Nghiệp đoàn giáo chức (1) .

Thành viên Nghiệp đoàn và khác có ý kiến góp ý và nhận xét cho những chương trình này, xin gửi điện thư về cho chúng tôi tại hộp thư: info@nghiepdoangiaochuc.org

Trân trọng.

Chú thích:

(1) Thể lệ gửi bài và cơ chế nhuận bút: https://goo.gl/HWH16K