Nịnh trong giáo dục

Nịnh là một từ dùng để chỉ các lời nói,hành động biểu lộ sự khen gợi một cách thái quá,…

Con người hay rô-bốt?

Lâu lắm mới được đọc một đề văn mới mẻ, độc đáo, tạo ra tình huống cho trò thoả sức…