Trăm năm trồng người

  Đây là Hoàng Thị Nhật Lệ, một sinh viên giỏi, ngoan hiền nếu xét theo định nghĩa của mái…