Cô giáo quỳ!

Tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh một cô giáo quỳ gối trước Uỷ ban Nhân dân tỉnh…

Cháy nhà lòi mặt chuột

Theo Facebooker Nguyễn Văn Thuật Học phí lớp một 117 triệu. Chưa kể tiền học liệu, tiền ăn, tiền bảo…