Thể lệ gửi bài và cơ chế nhuận bút của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

Một công trình phúc lợi xã hội của Nghiệp đoàn giáo chức VN trong tương lai. Hình minh họa bởi Cỏ Mùa Thu

 

Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam là một nghiệp đoàn lao động độc lập của các nhà giáo, nhà quản lý chính sách giáo dục cùng các tình nguyện viên trong và ngoài nước.

Một công trình phúc lợi xã hội của Nghiệp đoàn giáo chức VN trong tương lai. Hình minh họa bởi Cỏ Mùa Thu

Nghiệp đoàn ưu tiên nhận đăng những bài viết do các tác giả gửi đến, tập trung trong các chủ đề sau đây:

Cơ chế nhuận bút:

+ Đối với các bài hướng dẫn và dạy học: 100 000 VNĐ ( 4.29 USD)
+ Đối với các bài luận về tình hình xã hội: 100 000 VNĐ ( 4.29 USD)
+ Đối với các bài viết đề xuất được một chính sách mới cho vấn đề nghiệp đoàn lao động độc lập: 100 000 VNĐ ( 4.5 USD)
+ Đối với các bài viết đề xuất được một phương pháp hành động mới để tổ chức được một nghiệp đoàn lao động độc lập: 100 000 VNĐ ( 4.29 USD)

+ Đối với các bài viết đề xuất được một chương trình hành động mới, mở ra được một hướng đi mới cho dân tộc Việt Nam, đồng thời tác giả đích thân xắn tay áo vào làm việc, lao động trong chương trình hành động đó: 100 000 VNĐ ( 4.29 USD)

+ Đối với bài hay, bài dài: 200 000 VNĐ (8.58 USD)

Chính sách nhuận bút mới này được áp dụng từ 19 tháng 06 năm 2019 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Địa chỉ điện thư nhận bài từ tác giả và độc giả: nhà giáo Dương Thị Phương Hằng:

tonnuthocnau@gmail.com

Khi gửi, quý vị gửi kèm thêm một bản (cc) cho info@nghiepdoangiaochuc.org  để dự trữ, phòng khi thất lạc thư.